BENO KOTRULJEVIĆ

Dubrovnik - Ljudi

Benedikt "Beno" Kotruljević ili Benedetto Cotrugli /1416-1469/ dubrovački je trgovac, ekonomist, znanstvenik, diplomat i humanist. Rođen u uglednoj dubrovačkoj obitelji, široko obrazovan. Većinu života proveo je na Napuljskom dvoru, u službi aragonskog kralja Alfonsa, a neko vrijeme bio je čak i ministar dvora.

Djelo Hrvata Bene Kotruljevića, prvo koje je oblikovalo pravila dvojnoga trgovačkog knjigovodstva bez kojih bi poslovanje tvrtki danas bilo nezamislivo, tiskano je 1475.

Kotruljevićeva rasprava, izvornog naziva "Della mercatura et del mercante perfetto" ("O trgovini i o savršenu trgovcu"), dovršena je 1458. u okolici Napulja i širila se 115 godina u različitim prijepisima. Prvi put je otisnuta 1573. zahvaljujući uredničkom i nakladničkom maru Frane Petrića. Kotruljević je cijelu raspravu napisao na talijanskom jeziku "koji trgovci bolje razumiju", ali je podatak o vremenu dovršenja rukopisa unesen na latinskom. Taj podatak potvrđuje, slažu se povjesničari, da je Kotruljević prvi formulirao dvojni račun, za koje su zasluge pripisane franjevcu Luci Pacioliju. Pacioli je u Summi, višeslojnoj kompilaciji o aritmetici, algebri, elementarnoj euklidskoj geometriji i dvojnom knjigovodstvu, dovršenom 1487, a tiskanom u Veneciji 1494, smatran kreatorom dvojnog računa. Povjesničari podsjećaju da se u vrijeme rijetkih knjiga plagijat nije smatrao uvredljivim djelom. Za teškoće oko dokazivanja Kotruljevićeva izuma, prema povjesničarima, "zaslužan" je i Franjo Petrić, koji je tijekom redakture navodno favorizirao humanističke a umanjivao trgovačke strane rukopisa.

Pretpostavlja se da su trgovci u ono vrijeme željeli spriječiti tiskanje Kotruljevićeva djela, jer je ono odavalo do tada strogo čuvane trgovačke tajne. Morao je stoga napustiti Dubrovnik zbog optužbe "zavidnih i slabije uspješnih prijatelja" da je u trgovini zloupotrijebio nepisani pravilnik ponašanja.

U kapitalnom djelu "O trgovini i o savršenu trgovcu", koji se može smatrati i danas aktualnom knjigom o ponašanju poduzetnika, odnosno poduzetničkoj kulturi u prvom dijelu Kotruljević dosta opširno raspravlja o podrijetlu, korisnosti i oblicima trgovine i suštini trgovine. Poglavlja su sljedeća: O podrijetlu i početku trgovine, O definiciji trgovine, O svojstvima trgovčeve osobe, O mjestu prikladnu za trgovca, O zamjeni robe za robu, O prodaji za gotov novac, O prodaj uz naknadno plaćanje, O načinu utjerivanja /naplaćivanja potraživanja/, O načinu plaćanja duga, O općim pravilima i redu trgovačkog prometa, o mjenici, O pologu i zalogu, O urednom vođenju trgovačkih knjiga, O osiguranju i osigurateljima, O draguljarima, O trgovcima suknom i sitničarima, O vunarima i drugim trgovcima, O onome, što je trgovcu potpuno zabranjeno i O sedmoj godini kao godini mirovanja.

Druga knjiga govori o trgovcu i vjeri i vjerskim propisima. Ona ima uvodni dio i četiri poglavlja: Poglavlje o misi, o molitvi, o milostinji i poglavlje o slučaju dvoumljenja /o tome je li nešto dopušteno ili nije./.

U trećoj knjizi kroz 18 poglavlja Kotruljević raspravlja o moralnim i potrebitim općim, društvenim i karakternim osobinama trgovčevim. Pored uvoda tu su i poglavlja: O dostojanstvu i zvanju trgovčevu, O razboritosti njegovoj, O znanju, O pouzdanju trgovčevu, O spretnosti trgovčevoj, O lukavosti trgovčevoj, O skladnosti trgovčevoj, O pravednosti, O postojanosti, O ogledu trgovčevu, O darežljivosti, O mirnoći trgovčevoj, O stidljivosti trgovčevoj, O pohvalnim osobinama kod trgovaca i o Umjerenosti trgovčevoj.

Posljednja, četvrta knjiga namijenjena je raspravi o tome kako trgovac ima upravljati svojom kućom i kućnom zajednicom i kako u toj zajednici ima gospodariti. Uz uvod tu su i poglavlja: O kući trgovčevoj, O imanju dobra gospodara, O čovjeku gospodaru, O odjeći i uresima trgovčevim, O pokućstvu trgovčevu, O trgovčevoj ženi, O njezi i odgajanju djece, O slugama i robovima trgovčevim, O imovini trgovčevoj i O trgovčevu svršetku.

Beno Kotruljević osim što je bio široko obrazovan, imao je iznimnu znanstvenu intuiciju, osjećaj za bitno i skladno, a knjiga "O trgovini i o savršenom trgovcu" puno je više od objašnjenja trgovačkog umijeća, zadire ona i u područja filozofije, sociologije i psihologije i njezina aktualnost praktično je vječna.

 2009-07-03

www.hr.wikidepia.org – www.index.hr - žarko muljačić

HNB tečajna lista

12.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,177876
CHF CHF
1
6,768416
GBP GBP
1
8,631795
USD USD
1
6,732832
EUR EUR
1
7,427660
$ Odabir valute
= Odabir valute